Այսօր: Չորեքշաբթի, 21 Փետրվարի 2024թ.
Ստեփանավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 46
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Անի Խուբլարյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
06/06/2023
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
31/07/2023
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ` 2023 թվականի հուլիսի 24-ին, ժամը 11։00-ին,  Ստեփանավանի համայնքապետարանում, հետևյալ միկրոավտոբուսային երթուղու համար`

 

NN

ը/կ

ԵՐԹՈՒՂՈՒ`

անվանումը

և համարը

սկզբնակետը

(ավտոկայարան,

ավտոկայան,

երթակարգա-

վարականկետ)

վերջնակետը

(ավտոկայարան,

ավտոկայան,

երթակարգա-

վարականկետ)

տեսակը

(ավտոբուսային

/ միկրոավ-

տոբուսային)

սպասարկման

համար

պահանջվող

ավտոբուսների

քանակը (ներառյալ

պահուստային և

հաշմանդամու-

թյուն ունեցող

անձանց համար

հարմարեցված

ավտոբուսների

քանակը)

 

1.

 

Ներհամայնքային

քաղաք Ստեփանավան,

Աշոտաբերդ թաղամաս (թիվ 3 հիմնական դպրոցի մոտի կանգառ)

Կաթնաղբյուր վարչական բնակավայր, (դպրոցի մոտի կանգառ)

 

միկրոավտոբուսային

 

3

 

Մրցույթի, ինչպեu նաև համալրելու և (կամ) փոխարինելու համար թույլատրվում է ներկայացնել 10 տարուց ոչ ավելի տարիք ունեցող միկրոավտոբուսներ։

Թողարկման տարեթվից հաշված՝ 10 տարին լրացած միկրոավտոբուսները ենթակա են պարտադիր փոխարինման:

 Ժամանակացույցը, երթուղին և չվացուցակը ներկայացվում է կից:

 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

 

1. Հայտ՝ N 2 ձևի:

2.* Ավտոբուսների գրանցման վկայագրեր (ժամանակավոր կտրոն):

3.*Ավտոբուսի նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ:

4.* Ավտոբուսն այլ տեuակի վառելիքով շահագործելու համար վերաuարքավորելու (կահավորելու) դեպքում` շահագործման և վերասարքավորման oրինականությունը հաuտատող փաuտաթուղթ:

5. Նախաուղերթային տեխնիկական զննումը և վարորդների բուժզննումն ապահովելու նպատակով կնքված պայմանագրեր:

6. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխադրելու նպատակով վերասարքավորված ավտոբուսների համար լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված վերասարքավորման թույլտվության մասին որոշում:

7. Փակ ծրարով ներկայացնում է երթուղու uպաuարկման համար առաջարկվող մեկ ուղևոր փոխադրելու փոխադրավարձը:

Նշված փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են մեկ օրինակից, կազմակերպության կողմից սոսնձված և ստորագրված փաթեթով, որը ներառում է նաև փակ ծրար, որով ներկայացվում է երթուղին uպաuարկելու համար առաջարկվող մեկ ուղևոր փոխադրելու փոխադրավարձը:

*Չի ներկայացվում հայտ-պարտավորագիր ներկայացնելու դեպքում

Մրցույթի մասնակցության հայտերն ընդունվում են  Ստեփանավանի համայնքապետարանում՝  մրցութային հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատասենյակում (հասցեն՝ ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան 1, 2-րդ հարկ, 204 աշխատասենյակ)։ Հայտերի և փաստաթղթերի ընդունումը դադարեցվում է մրցույթի անցկացման օրվանից 7 օր առաջ՝ 18.07.2023թ., ժամը 11։00-ին։ Փաթեթների բացումը տեղի կունենա ս/թ հուլիսի
19-ին, ժամը 11։00-ին Ստեփանավանի  համայնքապետարանում՝ մրցութային հանձնաժողովի քարտուղարի աշխատասենյակում։

Լրացուցիչ տեղեկություններ uտանալու համար զանգահարել 0256-2-22-33 հեռախոuահամարով։
Մրցույթն անցկացվում է  ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի հ.1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջների համաձայն:

 

Ձև N 2

Հ Ա Յ Տ  N ______

 

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՎ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտատու ______________________________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը),

գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), հեռախոuահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

 

Խնդրում եմ թույլատրել մասնակցելու 2023թ. -----------------------------կայանալիք ավտոբուսային

____________________________ մրցույթին (համալրմանը, փոխարինմանը) _______________________

(երթուղու անվանումը, համարը)

 

1. Ավտոբուսների մասին տվյալները՝

 

NN

ը/կ

Մակնիշ

Հաշվառման* 
համարանիշ

Դեղին հիմնագույնի*

համարանիշ (առկայության
դեպքում)

Թողարկման 
տարեթիվ

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

2. Լրացուցիչ տեղեկություններ` _____________________________________________________

________________________________________________________

 Նախապեu ծանոթացել եմ Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային տրանսպորտի օրենսդրության պահանջներին ևպարտավորվում եմ ապահովել դրանց կատարումը:

Կից ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը:

Ներկայացված փաuտաթղթերի իuկությունը հավաuտում եմ:

Հայտատու __________________ ______________________________________

 

(ստորագրությունը)_____ ____________________  2023թ.

*չի լրացվում հայտ-պարտավորագիր ներկայացնելու դեպքում

ԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
file (14.5ԿԲ)
file (16.7ԿԲ)
file (224.5ԿԲ)
Բոլորը
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՆԻՍՏԵՐ
13.05.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.04.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
03.03.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ղեկավարի 2021թ, հաշվետվություն
25.02.2022թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
08.02.2022թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
25.11.2021թ. Ստեփանավան համայնքի նորընտիր ավագանու
02.12.2021թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.08.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 09.07.2020թ. ավագանու արտահերթ նիստ
 26.06.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.04.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
 20 02 2020թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվ
04.02.2020թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
23.12.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
11.10.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
27.09.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու արտահերթ
30.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09.07.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
26.06.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12.04.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավանի համայնքապետի 2018թ հաշվետվություն
26.02.2019թ.Ստեփանավան համայնքի ավագանու ընդլայնվա
25.01.2019թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
09. 01. 2019 թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
12. 11. 2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
15.10.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագնու նիստ
27.08.2018թ Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
31.07.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
23.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
20.07.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
02.07.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
30.05.2018 թ, Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
13.04.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27․03․2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
27.02.2018 Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
29.01.2018թ. Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
Ստեփանավան համայնքի ավագանու նիստ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1,
+374 256 2 22 33, 2 21 24
stepanavan.lori@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 50829184@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2081
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner