Stepan Shahumyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Gerb
Hraparak
arm rus eng

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2016 Թ. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ


Հասցե`   ՀՀ   Լոռու մարզ, 1901 ք. Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան 1
Հեռախոս`  (374256)22233   (374256)22188     Ֆաքս`  (374256)22233
Էլ.փոստ`   stepanavan.lori@mta.gov.am

Created by Mariam Movsisyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
2010-2015