Stepan Shahumyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Gerb
Hraparak
arm rus eng
Qalantaryan Levon

Լևոն Աշոտի Քալանթարյան

Ծնվել է 13.07.1959 թ. Ստեփանավան քաղաքում,
1966-1976 թթ. սովորել է Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցում,
1976-1981 թթ. սովորել և ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և ստացել ինժեներ-շինարարաի որակավորում
1981-1983 թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում,
1983-1983 թթ. աշխատել է Ստեփանավանի ՇՄՇ-44 վարչությունում
1983-1992 թթ. աշխատել է Ստեփանավանի Հայայգեգործական շին. վարչությունում
1992-1993 թթ. աշխատել է Ստեփանավանի Ագրոարդշին վարչության փորձարարական կոմբինատում
1993-1998 թթ. աշխատել է Ստեփանավանի քաղխորհրդի կապիտալ շին. վարչությունում
1998-2002թթ. աշխատել է Վանաձորի <Հյուսիս> ԱԿ-ում
2002-2013թթ. աշխատել է Ստեփանավանի < Տրիտոն> ՍՊԸ-ում
2013թ-ից աշխատում է Ստեփանավանի քաղաքապետի խորհրդական
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

Created by Mariam Movsisyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ stepanavan.am