Stepan Shahumyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Gerb
Hraparak
arm rus eng

2016

ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է հասարակական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2016թ. հուլիսի 19-ին ժամը 11:00-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում:

Լոտ 1. Գ. Նժդեհ փողոց թիվ 19/19-1 հասցեում 0.006777 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0086-0164) հասարակական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտերի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի համայնքապետարան, մինչև հուլիսի 15-ը:


ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի համայնքապետարանը հայտարարում է սպասարկան ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար, 70 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2016թ. հուլիսի 19-ին ժամը 11:30 ին Ստեփանավանի համայնքապետարանում:

Լոտ 1. Նալբանդյան փողոց 3/1 հասցեում 0.00527 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0084-0019) սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Նալբանդյան փողոց 3/2 հասցեում 0.0399 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0084-0018) սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկար•ման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 6 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի համայնքապետարան, մինչև հուլիսի 15-ը:


2015

ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է արտադրական, հասարակական նշանակության օբյեկտներ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2015թ. սեպտեմբերի 25-ին ժամը 11.00-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Մեսրոպյան փողոց թիվ 29 հասցեում 0.0462 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-053-0008) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Վիրահայոց մայրուղի թիվ 108 հասցեում 0.5278 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0103-0057) շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 3. Բաղրամյան փողոց թիվ 137/1 հասցեում 0.009222 հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0304-0030) շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 4. Վիրահայոց մայրուղի թիվ 106 հասցեում 0.1228 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0103-0055) շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 5. Ավետիսյան փողոց թիվ 25/2 հասցեում 0.07042 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0058-0016) շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 6. Ռումինական փողոց թիվ 13/2-1 հասցե 0.0242 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0109-0037) շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 7. Վիրահայոց մայրուղում 8.50815 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0178-0011) շինություն կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտերի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև սեպտեմբերի 22-ը:


ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկան ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար, 70 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2015թ. սեպտեմբերի 25-ին ժամը 1100 ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Գ. Նժդեհ փողոց 20/3 հասցեում 0.0108 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0084-0015) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Վիրահայոց մայրուղի 59 հասցեում 6.31371 հա հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0178-0010) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 52.8 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև սեպտեմբերի 22-ը:


2014

ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկան ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար, 70 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2014թ. փետրվարի 25-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Աշոտ Երկաթ փողոց 5/2 հասցեում 80.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0145-0016) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 52.8 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև փետրվարի 22-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է շենք-շինություններ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2014թ. փետրվարի 25-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Դեսին փողոց թիվ 15/2 հասցեում 427.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0105-0007) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Բագրատունյաց փողոց թիվ 19/1 հասցեում 729.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0133-0012) բնակելի տուն կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտերի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև փետրվարի 22-ը:


2013

ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է շենք-շինություններ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2013թ. դեկտեմբերի 13-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Ռումինական փողոց թիվ 35/1 հասցեում 115.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0109-0001) շենք-շինություն կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային ինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև դեկտեմբերի 10-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է շենք-շինություններ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2013թ. դեկտեմբերի 11-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց մայրուղի թիվ 12/1-1 հասցեում 505.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0114-0008) բնսկելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Վիրահայոց մայրուղի 2-րդ փակուղի թիվ 1/1 հասցեում 189.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0104-0033) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 3. Ռումինական փողոց թիվ 13/2 հասցեում 264.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր`06-007-0109-0034) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 4. Աշոտ Երկաթ փողոց թիվ 31/2 հասցեում 248.0 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0128-0043) շենք-շինություն կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև դեկտեմբերի 8-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է շենք-շինություններ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2013թ. հոկտեմբերի 25-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց մայրուղի թիվ 104/1 հասցեում 500.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0103-0001) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Բաղրամյան փողոց թիվ 173/1-1 հասցեում 138.6 քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0006-0019) շենք-շինություն կառուցելու համար:

1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:


ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական նշանակության 2-րդ կարի արոտի վարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2013թ. հոկտեմբերի 25-ին ժամը 1130- ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց մայրուղուն հարող տարածք (ծածկագիր` 06-007-0178-0001-01) 6.6436հա գյուղատնտեսական նշանակության 2-րդ կարգի արոտ:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 հա-ի համար կազմում է 6435 դրամ:
Հողամասը տրամադրվում է վարձակալության 25 տարի ժամանակով:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հոկտեմբերի 22-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է շենք-շինություններ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2013թ. հունիսի 18-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Սուրբ Նշան փողոց թիվ 44/1 հասցեում 78.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0221-0002) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Դեսին փողոց թիվ 20/2 հասցեում 273.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0109-0001) շենք-շինություն կառուցելու համար:

Լոտ 3. Աշոտաբերդ փողոց թիվ 12/1-1 հասցեում 300.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0340-0001) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 4. Սուրբ Վարդան փողոց թիվ 27 հասցեում 400.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0117-0001) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 5. Բաղրամյան փողոց թիվ 180/2 հասցեում 97.5քմ հողատարածք (ծածկագիր` 06-007-0312-0001) շենք-շինություն կառուցելու համար:
1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցների հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հունիսի 14-ը:


2012

ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկաման ոլորտի օբյեկտ, բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. դեկտեմբերի 17-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Երիտասարդական փողոց 15/1 հասցեում 500.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 333-001-01) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 2. Գ. Նժդեհ փողոց 22/2-1 հասցեում 113.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 1254-001-01) առևտրի և սպասարկաման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև դեկտեմբերի 14-ը:


ՈՒՂՂՈՒՄ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանի 2012թ նոյեմբերի 12-ին կայանալիք մրցույթում 10 տարի ժամանակով ներկայացված կառուցապատման իրավունքով հողամասի ժամանակը կարդալ 50 տարի ժամանակով:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է բնակելի տուն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. նոյեմբերի 19-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Մ.Մաշտոց փողոց 2/1 հասցեում 1062.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 141-013-0001) բնակելի տուն կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև նոյեմբերի 16-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. նոյեմբերի 19-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Ռումինական փողոց 1/2 հասցեում 100.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 109-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև նոյեմբերի 16-ը:


ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի արոտավայրի վարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2012թ. նոյեմբերի 12-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1.«Վահագն» հանգստյան տուն գնացող ճանապարհի ձախ մասում (ծածկագիր` 352-001) 1.52հա գյուղատնտեսական նշանակության 5-րդ կարգի վարելահող:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1հա-ի համար կազմում է 10000 դրամ:
Հողամասը օգտագործվել է որպես արոտավայր, ապահովված է ճանապարհով, հողամասում արգելվում է կատարել շինարարաական աշխատանքներ և նշված տարածքը պետք է սիստեմատիկ պարարտացնել:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև նոյեմբերի 9-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. նոյեմբերի 12-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Դեսին փողոց 64/1 հասցեում 65.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 103-003-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև նոյեմբերի 9-ը


ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկան ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար, 10 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2012թ. նոյեմբերի 12-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Միլիոնի փողոց 35/1 հասցեում 80.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 084-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 52.8 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև նոյեմբերի 9-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկան ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար, 90 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2012թ. հոկտեմբերի 30-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Միլիոնի փողոց 39/1 հասցեում 206.19քմ հողատարածք (ծածկագիր` 085-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 52.8 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հոկտեմբերի 27-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հոկտեմբերի 30-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Գ.Նժդեհ փողոց 53/1 հասցեում 250.0քմ հողատարածք (ծածկագիր` 057-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հոկտեմբերի 27-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հոկտեմբերի 1-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Գ.Նժդեհ փողոց 53/1 հասցեում 250.8քմ հողատարածք (ծածկագիր` 057-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Միլիոնի փողոց 39/1 հասցեում 206.19քմ հողատարածք (ծածկագիր` 085-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև սեպտեմբերի 28-ը:


ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահողի վարձակալության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2012թ. սեպտեմբերի 25-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Բաղրամյան փողոցի հարող տարածք (ծածկագիր` 0272-0001) 16.6715հա գյուղատնտեսական նշանակության 4-րդ կարգի վարելահող:
Հողամասի մեկնարկայինգինը 16.6715հա-ի համար կազմում է 82024 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև սեպտեմբերի 21-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական նշանակության հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. սեպտեմբերի 18-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում.

Լոտ 1. Արոտ 4-րդ կարգ Վիրահայոց փողոց 1.2հա հողատարածք (ծածկագիր` 178-001-001) մեկնարկային գինը 1հա համար 460000 դրամ:

Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև սեպտեմբերի 15-ը:


ՈՒՂՂՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության թերթի 15.08.12թ. թիվ 144 համարում Ստեփանավանի քաղաքապետարանի կողմից աճուրդի հայտարարության մեջ «մեկնարկային գինը 1700.000 դրամ»-ից հետո լրացնել. ինչպես նաև նրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողը 247.5 քառ. մ մակերեսով (ծածկագիրը 06-007-0084-0002), հողամասի արժեքը մեկ քառ. մ-ի համար 528 դրամ: Լոտի ընդհանուր գինը կազմում է 1830680 դրամ:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է հետևյալ գույքի աճուրդ - վաճառք , որը տեղի կունենա 2012թ. օգոստոսի 31–ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում : Քաղաքային զբոսայգում գտնվող փայտաշեն տնակ,լրիվ ամորտիզացված: Մեկնարկային գինը` 1700000 դրամ:
Աճուրդին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել ` ֆիզիկական անձինք` անձնագրի պատճենը , իսկ իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը ` պետական գրանցումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները, աճուրդին մասնակցելու վճարի (5000 դրամ) և նախավճարի (Լոտի մեկնարկային գնի 5 տոկոսի չափով ) վճարումը հավաստող փաստաթղթերը:
Աճուրդին մասնակցել ցանկացողները մինչև ս/թ օգոստոսի 30-ի ժամը 18oo– ն կարող են հայտ ներկայացնել կազմակերպչին` ք.Ստեփանավան, Միլիոնի 1 հասցեով:
Հաղթող մասնակից է համարվում աճուրդում առավել բարձր գին առաջարկած մասնակիցը: Ցանկացողները կարող են լոտը ուսումնասիրել , ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալ ս/թ օգոստոսի 16-ից մինչև օգոստոսի 30 –ը:


ՈՒՂՂՈՒՄ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանի 2012թ օգոստոսի 13-ին կայանալիք աճուրդները չեն կայանալու ոչ աշխատանքային օր լինելու պատճառով: Աճուրդները կկայանան օգոստոսի 20-ին:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է արտադրական նշանակության, բնակելի տուն, առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. օգոստոսի 24-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց փողոց 106/1 հասցեում 2050քմ հողատարածք (ծածկագիր` 103-002-001) արտադրական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Ռումինական փողոց 7/3 հասցեում 480քմ հողատարածք (ծածկագիր` 109-001-001) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 3. Դեսինի փողոց 45/1 հասցեում 195քմ հողատարածք (ծածկագիր` 103-003-001) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 4. Անտառային փողոց 9/1 հասցեում 501քմ հողատարածք (ծածկագիր` 059-002-001) բնակելի տուն կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև օգոստոսի 21-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական և արդյունաբերական նշանակության հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. օգոստոսի 13-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Արոտ 2-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 3.19հա հողատարածք (ծածկագիր` 735-001-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 1140000 դրամ:

Լոտ 2. Այլ հողատեսք հողամաս Արմանիս թաղամաս 2.7381հա հողատարածք (ծածկագիր` 1519-001-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 152500 դրամ:

Լոտ 3. Այլ հողատեսք հողամաս Արմանիս թաղամաս 3.9648հա հողատարածք (ծածկագիր` 1519-001-02) մեկնարկային գինը 1հա համար 152500 դրամ:

Լոտ 4. Արդյունաբերական նշանակության հողամաս Արմանիս թաղամաս 2.4497հա հողատարածք (ծածկագիր` 1512-002-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 3420000 դրամ:

Լոտ 5. Խոտհարք 2-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 0.4598հա հողատարածք (ծածկագիր` 1526-054-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 1140000 դրամ:

Լոտ 6. Վարելահող 4-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 0.0718հա հողատարածք (ծածկագիր` 1183-035-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 820000 դրամ:
Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև օգոստոսի 10-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է փոքր ՀԷԿ կառուցելու, համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. օգոստոսի 13-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում.

Լոտ 1. Մեկ լոտով Ձորագետ գետի վրա փոքր ՀԷԿ կառուցելու համար աճուրդով օտարվում է 2000քմ հողատարածք (ծածկագիր` 512-001-01) ՀԷԿ-ի շենք-շինություններ կառուցելու համար և կառուցապատման իրավունքով, 90 տարի ժամանակով, 2500քմ մակերեսով հողատարածք ջրընդունիչի կառուցման համար (ծածկագիր` 511-001-01): Աճուրդի մեկնարկային գինը կազմում է 1056000 դրամ, իսկ կառուցապատման իրավունքով տրվող հողամասի մեկնարկային գինը 264000 դրամ, ընդհանուր լոտի գինը 1320000 դրամ: Հաղթողին կտրվի ՃՀԱ և խողովակաշարի անցկացման համար սերվիտուտի պայմանագիր:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2-5%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև օգոստոսի 10-ը


ՈՒՂՂՈՒՄ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանի 2012թ .հուլիսի 19-ին կայանալիք աճուրդի` Ձորագետ գետի` Տաշիր վտակի վրա լոտը կարդալ հետևյալ ձևով. Ձորագետ գետի վրա:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է արտադրական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հուլիսի 30-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց փողոց 106/1 հասցեում 2044քմ հողատարածք (ծածկագիր` 103-002-001) արտադրական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար:
1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հուլիսի 27-ը:


ՄՐՑՈՒՅԹ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է բացօթյա սրճարան կառուցելու համար, 90 տարի ժամանակով, հետևյալ հողակտորի կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ, որը տեղի կունենա 2012թ. հուլիսի 27-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Նալբանդյան փողոց 1դ/1 հասցեում (ծածկագիր` 084-001-01) 71.8քմ մակերեսով բացօթյա սրճարան կառուցելու համար:
1. Հողամասերի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 35%:
3. Շինարարության տևողությունը` 1 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը 1 քմ-ի համար կազմում է 52.8 դրամ:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հուլիսի 24-ը:


ԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է բնակելի տան,արտադրական նշանակության, առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հուլիսի 27-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վ. Համբարձումյան փողոց 2/1 հասցեում 1112քմ հողատարածք (ծածկագիր` 133-023-001) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Վիրահայոց փողոց 2-րդ փակուղի 1/1 հասցեում 198.4քմ հողատարածք (ծածկագիր` 1049-018-002) արտադրական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 3 Վիրահայոց փողոց 2-րդ փակուղի 1/2 հասցեում 685.3քմ հողատարածք (ծածկագիր ` 1049-018-001) արտադրական նշանակության օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 4. Երիտասարդական փողոց 64/2 հասցեում 400քմ հողատարածք (ծածկագիր ` 339-001-001) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 5. Սայաթ-Նովա փողոց 47/2 հասցեում 370քմ հողատարածք (ծածկագիր ` 224-002-001) բնակելի տուն կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հուլիսի 24-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է գյուղատնտեսական և արդյունաբերական նշանակության հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հուլիսի 19-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Արոտ 2-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 3.58հա հողատարածք (ծածկագիր` 735-001-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 1500000 դրամ:

Լոտ 2. Այլ հողատեսք հողամաս Արմանիս թաղամաս 2.7381հա հողատարածք (ծածկագիր` 1519-001-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 530000 դրամ:

Լոտ 3. Այլ հողատեսք հողամաս Արմանիս թաղամաս 3.9648հա հողատարածք (ծածկագիր` 1519-001-02) մեկնարկային գինը 1հա համար 530000 դրամ:

Լոտ 4. Արդյունաբերական նշանակության հողամաս Արմանիս թաղամաս 2.4497հա հողատարածք (ծածկագիր` 1512-002-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 3420000 դրամ:

Լոտ 5. Խոտհարք 2-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 0.4598հա հողատարածք (ծածկագիր` 1526-054-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 1500000 դրամ:

Լոտ 6. Վարելահող 4-րդ կարգ Արմանիս թաղամաս 0.0718հա հողատարածք (ծածկագիր` 1183-035-01) մեկնարկային գինը 1հա համար 820000 դրամ:
Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հուլիսի 16-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է փոքր ՀԷԿ կառուցելու, համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հուլիսի 19-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում.

Լոտ 1. Մեկ լոտով Ձորագետ գետի` Տաշիր վտակի վրա փոքր ՀԷԿ կառուցելու համար աճուրդով օտարվում է 1100քմ հողատարածք (ծածկագիր` 1494-001-01) ՀԷԿ-ի շենք-շինություններ կառուցելու համար և կառուցապատման իրավունքով, 90 տարի ժամանակով, 700քմ մակերեսով հողատարածք ջրընդունիչի կառուցման համար (ծածկագիր` 1494-001-02): Աճուրդի մեկնարկային գինը կազմում է 1161600 դրամ, իսկ կառուցապատման իրավունքով տրվող հողամասի մեկնարկային գինը 73920 դրամ, ընդհանուր լոտի գինը 1235520 դրամ: Հաղթողին կտրվի ՃՀԱ և խողովակաշարի անցկացման համար սերվիտուտի պայմանագիր:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2-5%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:

2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկ հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:

3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:

4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հուլիսի 16-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է փոքր ՀԷԿ կառուցելու, առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. հունիսի 12-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Մեկ լոտով Ձորագետ գետի` Տաշիր վտակի վրա փոքր ՀԷԿ կաեուցելու համար աճուրդով օտարվում է 1100քմ հողատարածք (ծածկագիր` 1494-001-01) ՀԷԿ-ի շենք-շինություններ կառուցելու համար և կառուցապատման իավունքով, 90 տարի ժամանակով, 700քմ մակերեսով հողատարածք ջրընդունիչի կառուցման համար (ծածկագիր` 1494-001-02): Աճուրդի մեկնարկային գինը կազմում է 580800 դրամ, իսկ կառուցապատման իրավունքով տրվող հողամասի մեկնարկային գինը 36960 դրամ, ընդհանուր լոտի գինը 617760 դրամ: Հաղթողին կտրվի ՃՀԱ և խողովակաշարի անցկացման համար սերվիտուտի պայմանագիր:

Լոտ 2. Բոնդարև փողոց 6/1 հասցեում 70քմ հողատարածք (ծածկագիր` 085-001-02) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 1056 դրամ առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտի համար: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև հունիսի 9-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է բնակելի տան, առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորների դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. մայիսի 29-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց փողոց 72/1 հասցեում 262քմ հողատարածք (ծածկագիր` 104-006-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 2. Վիրահայոց փողոց 84ա հասցեում 48քմ հողատարածք (ծածկագիր` 105-002) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 3.Դեսինի փողոց 20ա/1 հասցեում 100քմ հողատարածք (ծածկագիր` 109-003) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

Լոտ 4. Անտառային փողոց 27/1 հասցեում 374.5քմ հողատարածք (ծածկագիր` 060-004) բնակելի տուն կառուցելու համար:

Լոտ 5. Սայաթ-Նովա փողոց 41ա հասցեում 400քմ հողատարածք (ծածկագիր` 224-023-01) բնակելի տուն կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավաի քաղաքապետարան, մինչև մայիսի 26-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. ապրիլի 19-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Դեսինի փողոց 20ա/1 հասցեում 100քմ հողատարածք (ծածկագիր` 109-003) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև ապրիլի 16-ը:


Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է ֆերմերների սպասարկման կենտրոն կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական աճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. ապրիլի 6-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց փողոց 106ա հասցեում 900քմ հողատարածք (ծածկագիր` 103-003) ֆերմերների սպասարկման կենտրոն կառուցելու համար:

1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև ապրիլի 3-ը:


ԿՐԿՆԱՃՈՒՐԴ-ՎԱՃԱՌՔ

Ստեփանավանի քաղաքապետարանը հայտարարում է առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար հետևյալ հողակտորի դասական կրկնաճուրդ-վաճառք, որը տեղի կունենա 2012թ. փետրվարի 28-ին ժամը 11oo-ին Ստեփանավանի քաղաքապետարանում:

Լոտ 1. Վիրահայոց փողոց 23ա հասցեում 600քմ հողատարածք (ծածկագիր` 109-001-01) առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտ կառուցելու համար:


1. Հողամասի թեքությունը մոտ 2%, բարեկարգման վիճակը` բավարար:
2. Կառույցի հարկայնությունը` մեկից երկու հարկանի, կառուցման տոկոսը` 55-95%:
3. Շինարարության տևողությունը` 2 տարի:
4. Ինժեներական ենթակառուցվածքները առկա չեն:
Հողամասի մեկնարկային գինը կազմում է 1 քմ-ի համար 528 դրամ: Նախավճարը կազմում է լոտի մեկնարկային գնի 5%-ը:
Լոտի ուսումնասիրության և կանոնակարգին ծանոթանալու համար ներկայանալ Ստեփանավանի քաղաքապետարան, մինչև փետրվարի 24-ը:


>> Արխիվ <<


Created by Mariam Movsisyan

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ stepanavan.am