Ստեփանավան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002551013065000Միանվագ  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900255101298150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9002551013971200Ամսական  Ընտրել
1144 Ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90025500133210000Տարեկան  Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90025500014450000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա ա) Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ բ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1147 խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  45000Տարեկան  Ընտրել
1150 ժէ) Այլ տեղական տուրքեր, համայնքի տարածքում սգո ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 900255001365100000Տարեկան  Ընտրել
1132Ա ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների մինչև 300քմ անհատ.բն., այդ թվում՝ այգ(ամառ.) տների, ինչպես նաև 200քմ հաս.ևարտադր.նշ. շենք.և շինություն.համար /հմնական շենք և շին./  15000Միանվագ  Ընտրել
1132Բ բ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 201-ից մինչև 500քմ/հիմնական շենք և շին/  30000Միանվագ  Ընտրել
1132Գ գ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 500-ից մինչև 1000քմ /հիմն. շենք շինութ./  50000Միանվագ  Ընտրել
1132Դ դ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 1000-ից մինչև 3000քմ  50000Միանվագ  Ընտրել
1132Ե ե) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 3000-ից և ավելի քմ/հիմնական շենք շին/  100000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա Գա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար մինչև 20քմ /ոչ հիմն.շին./  3000Տարեկան  Ընտրել
1134Բ Գբ) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների թույլտվ.համար 20 և ավելի քմ /ոչ հիմն.շին./  5000Միանվագ  Ընտրել
1137Գ գ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ե) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ զ) Ոգ.և ալկոհոլ.խմիչքի վաճառքի թույլտվ.համար 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  45500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է Ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  3500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ ժ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  25500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ լ) Ծխ.արտադր.վաճ.թույլտվ. համար 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  45500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ - մինչև 26 քմ)  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ 26-ից - մինչև 50 քմ)  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ 51-ից - մինչև 100 քմ)  10200Եռամսյակային  Ընտրել
1148Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ 101-ից - մինչև 200 քմ)  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ 201-ից - մինչև 500 քմ)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Հիմն․ շին․ 501-ից ավելի քմ)  30500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Է Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ - մինչև 26 քմ)  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ը Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ 26-ից - մինչև 50 քմ)  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Թ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ 51-ից - մինչև 100 քմ)  2500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ժ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ 101-ից - մինչև 200 քմ)  4500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Ի Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ 201-ից - մինչև 500 քմ)  8500Եռամսյակային  Ընտրել
1148Լ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Ոչ հիմն․ շին․ 501-ից ավելի քմ)  15500Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ